Strandbacken, Hamburgsund
March 14, 2017
Skeppstad
March 14, 2017

Specialprojekt

Spännande och annorlunda projekt hoppar vi gärna på och genom vårt stora kontaktnät tror vi oss om att kunna erbjuda och lösa det mesta! Testa oss och ta kontakt om du har en annorlunda idé, som verkar svår att genomföra, inget är omöjligt det kanske bara tar lite mer tid. Vi gillar annorlunda utmaningar och hoppas att detta lyser igenom på de bilder vi samlat nedan i några av våra utvalda projekt.

 

Trappgatan, Fjällbacka.

Ett spännande och annorlunda projekt som pågått under flera år i olika delar. Förmodligen vårt mest mångfacetterade projekt, där kompetens, lösningar och teknik många gånger ställts på sin spets! Invändigt i de två planen har samtliga innerväggar flyttats om och en helt ny rumsindelning gjorts med bättre funktionalitet. All el och vvs har bytts ut till modern och senaste teknik vad gäller belysning, bad och kök. Utvändigt har hela fasaden bytts med nya moderna fönster och material, men ändå i klassisk Bohusländsk stil med alla små detaljer som visar hantverket. En ny lillstuga, nya altaner och en sammanbyggd balkong mot väst, i trä men med härdat glas som vindskydd. Samtliga räcken och staket runtom fastigheten har gjorts om. I källaren har alla golv sänkts, c:a 13 kbm gamla betonggolv och fyllnadsmassor bilats bort och tagits ut för hand. Golven har Isolerats och försatts med ny modern vattenburen golvvärme och klinker har slutligen lagts i mönster. Ett nytt badrum med bubbelbad och bastu har skapats och notera den handmålade vyn på en av väggarna med motiv från skärgården här. Vi har gått som ”barn” här i huset under projekttidens gång och det känns lite tomt nu när vi är klara. Tack för förtroendet! Projektet avslutades under försommaren -08 med att det lades marksten med belysning i runtom huset.

 

Strandbacken, Hamburgsund

Ett verkligen annorlunda projekt som kan vara en lösning för de som vill ha mer boyta men inte har tomtmark för en traditionell tillbyggnad. De ofta små tomterna i de äldre delarna i samhällena här i Bohuslän, tillåter inte alltid att man kan bygga till huset. Ett alternativ som vi nu prövat kan vara att använda marken under huset och på så vis skaffa sig extra utrymme eller som i detta fall, ett nytt extra våningsplan! Det gamla murverket revs ned och därefter lyftes huset med hjälp av tre stora järnbalkar och domkrafter, men inte mer än c:a 3 cm. Detta för att ge plats åt de minimaskiner som sedan användes för att riva gamla grundmuren och gräva sig nedåt. Många blev de kubikmeter med sten och schaktmassor som kördes ut och bort. En ny sula gjöts runtom och en ny grundmur murades, vilken isolerades på utsidan med Isodrän för att behålla så mycket som möjligt av den nyvunna invändiga ytan. Reparation och byte av dåliga golvbjälkar gjordes innan huset ställdes på plats igen på den nya grundmuren. Ett nytt murverk gjordes, som rymmer tre eldstäder och all nödvändig ventilation, över 2.400 tegelsten gick det åt. Källaren inreddes med grov träpanel på väggarna, klinker på golven och kakel i dusch, tvättstuga och toautrymme. En ny luft/vattenpanna installerades vilket gjorde att hela huset nu försågs med vattenburen värme, inte bara golven i källaren. Ett nytt trapphus med veranda och ingång byggdes till, kök och badrum på plan 1 byttes ut och renoverades.

 

Skeppstad

Ett stort och annorlunda projekt som började med en tillbyggnad på det då lilla fritidshuset på bara 52 kvadratmeter. Efter att tillbyggnaden gjorts och en del invändig renovering, blev det lite trångt mellan huset och lillstugan. Denna flyttades då och fick en ny placering på tomten. Projektet gick vidare med markarbeten för en pool som fick fyllas med vatten med hjälp av brandkåren i Tanum. Hela 40.000 liter rymde den 8-formade poolen ! Efter detta har det byggts ett ”hav” av altaner runt lillstuga, pool och huset med lite annorlunda former och lösningar. Nu kvarstår bara altanräcken och avslutande markarbeten till våren.

 

Backegärdet

Ett gammalt garage från 60-talet, dåligt nyttjat annat än till att lagra allt man tycker ”kanske kan vara bra att ha”. Större delen av ytterfasad och tak behölls, nya fönster och fönsterdörr sattes in och efter att nytt golvbjälklag gjorts, tilläggsisolerades stugan invändigt. Samtlig el gjordes om till ny standard och med ny dränkbar pump i den djupborrade brunnen försvann allt tidigare oljud i nya stugan. Med ny rumsindelning, vitmålad allmogepanel och ett massivt betsat skeppsgolv i ek, fick man ett mycket funktionellt utrymme för sina gäster! Dessutom kompletterades stugan med en braskamin för att höja mysfaktorn och värmen.